Onze leveringsvoorwaarden

Voor leveringen aan het bedrijfsleven gelden de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland.

Voor leveringen aan particulieren kan in onderling overleg, tegen vergoeding, bezorging afgesproken worden. Betaling uitsluitend contant bij aflevering.